top of page

Rust en Balans

FINDING BALANCE

"De Reis van de Held"

De Reis van de Held is een eeuwenoud mythologisch thema, dat diep binnen in ieder mens aan het werk is. Het beschrijft een natuurlijk proces van bewustzijnsontwikkeling. Ieder mens is een held en ieder leven is een reis met zijn eigen verhaal.

Het doel van deze Reis is te ervaren wie we ten diepste zijn en hoe wij in relatie staan tot de wereld om ons heen. Vertaald naar de hedendaagse coaching en therapeutische praktijk betekent dit dat we ook aandacht hebben voor het transpersoonlijke deel van de mens, wij noemen dit het zielsaspect. We benaderen dit deel door middel van een eigen ontwikkelde werkhypothese, afgeleid van de Vedische wijsheidstraditie.

Deze methode ontwikkeld door Anne Pauen is gebaseerd op de dieptepsychologie van Carl Gustav Jung en de oud Indiase Vedanta filosofie. Beiden stellen het thema bewustzijnsontwikkeling centraal. Jung noemt dit proces individuatie. Een proces waarbij een mens wordt wie hij bedoeld was om te zijn. De Vedanta zegt hierover: “de daadwerkelijke bedoeling van ons leven is het verwerven van Zelfkennis.”

De Jungiaanse benadering van het heldenthema laat aan de hand van tweeëntwintig afbeeldingen het archetypische aspect van de reis zien. Vertaald naar hedendaags professioneel gebruik staat de reis symbool voor alle soorten ontwikkel- en veranderprocessen, waarin een mens zich bevindt die jij als coach of therapeut begeleidt. De dieptepsychologische aanpak van deze methode, in combinatie met systemische werkvormen, maakt het mogelijk op een zeer praktische en toegankelijke manier met het onbewuste van je cliënt te werken. De inzichten ontstaan spontaan, raken mensen diep en worden daardoor als absoluut authentiek ervaren.

Een weg naar zelfkennis
De Reis van de Held staat symbool voor alles wat iemand meemaakt in zijn of haar leven. Tijdens de reis ontvouwt zich wat in potentie al aanwezig is. Het zijn de beproevingen en ervaringen die leiden tot geestelijke groei en uiteindelijk tot zelfkennis. Zelfkennis die noodzakelijk is om te achterhalen wie we ten diepste zijn en wat we met ons leven willen.

nieuws-de-reis-van-de-held-1.jpg.webp

The Hero's Journey

I’m a paragraph. Double click

me or click Edit Text. It's easy  to make it your own.

BOEK JE SESSIE

Deze methode en tool gebruik ik in mijn aanbod tijdens mijn inzichtsessies! Bewustzijnsontwikkeling is het thema dat ik graag toegankelijk wil maken voor iedereen. Tijdens de sessie werk ik met vloerankers en Synchroniciteit van Carl Gustav Jung. Hiermee kunnen we snel en effectief het thema wat op dat moment bij jou speelt boven hebben.

bottom of page